Koło Młodych

Koło Młodych Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych to aktywistyczno-artystyczny think thank, którego prace inspirują osoby studiujące reżyserie teatralne i/lub rozpoczynające pracę zawodową. Koło Młodych jest platformą współpracy, wsparcia oraz mówienia jednym głosem o konieczności uwzględniania perspektywy najmłodszego pokolenia twórców i twórczyń teatru w debatach o jego zmianach i przyszłości. Wyrasta z chęci budowania solidarnego środowiska zawodowego i przekonania, że kontynuacja dziejących się zmian jest naszą wspólną sprawą.

W ramach dotychczasowych działań Koło Młodych podejmowało refleksję nad brakiem dofinansowań spektakli dyplomowych, a naświetlenie problemu oraz współpraca z Dziekankami Wydziałów Reżyserii, Instytutem Teatralnym i Ministerstwem Edukacja doprowadziły do powstania Funduszu na Start. Dofinansowanie to pozwoliło wesprzeć około 20 spektakli dyplomowych kwotą 10.000 zł każdy. Niestety Ministerstwo wsparło naszą inicjatywę jednorazowo i kolejne roczniki reżyserek i reżyserów nie otrzymają takiego dofinansowania. Aktualnie poszukujemy osób, które chciałby zaangażować się w prace nad uczynieniem z Funduszu na Start stałej subwencji.

Równolegle z pracami nad Funduszem na Start Koło Młodych opracowało Elementarz dobrego debiutu - zbiór klarownych rekomendacji dla osób twórczych i osób zarządzających instytucjami, które mamy nadzieję staną się podstawą budowania nowych standardów współpracy i przyczynią się do zapobiegania zdarzającym się nieprawidłowościom. Choć Elementarz prezentowany jest jako narzędzie wspierania osób rozpoczynających pracę zawodową, jesteśmy przekonane, że rekomendowane w nim praktyki okażą się przydatne również dla twórców i twórczyń bardziej doświadczonych.

W 2021 roku Koło Młodych we współpracy z Instytutem Teatralnym zorganizowało sesjępitchingową Demo wrażliwości. W ramach tego projektu adeptki, studentki i wcześni absolwenci wydziałów reżyserii w kilkuminutowych pokazach autoprezentowały_li swoje prace, tworząc rodzaj żywego portfolio, a także kreśliły obszary, które w przyszłości chciałyby i chcieliby eksplorować w swojej praktyce twórczej. Projekt Demo wrażliwości to odpowiedź na potrzebę poszukiwania platformy wymiany koncepcji, rozwoju oraz pozyskiwania dla przedstawianych projektów wsparcia koncepcyjnego, miejsc realizacji i finansowania. Koło Młodych ma nadzieję uczynić ten projekt cyklicznym wydarzeniem, zapraszamy Cię do zespołu realizującego ten projekt.

Koło Młodych działa projektowo, każdorazowo zawiązując nowy zespół. Jeśli chcesz, możesz dołączyć do jednego z projektów w procesie lub zainicjować własny. Chętnie wesprzemy Cię organizacyjnie, prawnie oraz rękami i głowami do pracy. Jeśli mierzysz się z trudną sytuacją w szkole lub teatrze i potrzebujesz wsparcia, porady lub mediacji, również możemy pomóc.

Trzymaj się!

Osoby współpracujące z Kołem Młodych:

Kalina Dębska
Bartłomiej Kalinowski
Agata Koszulińska
Pamela Leończyk
Mira Mańka
Zofia Pinkiewicz
Dominika Przybyszewska
Paweł Sablik
Natasza Sołtanowicz
Marcin Starosta
Radek Stępień
Karolina Szczypek
Małgorzata Wdowik
Jan Kanty Zienko